Stappen naar passend onderwijs
 

Wij brengen met u in kaart wat de beginsituatie van uw samenwerkingsverband of school is. Wanneer beginsituatie en einddoel duidelijk zijn wordt een traject uitgezet.  

  • Visie-ontwikkeling en draagvlak verbreding binnen de school

  • Ondersteuning bij het opstellen van het schoolprofiel

  • Ondersteuning bij opzetten onderwijsstructuur gericht op passend onderwijs

  • Versterking kennis en vaardigheden op handicapspecifiek gebied

  • Training clusteroverstijgende interne begeleiding

  • invoeringstraject tussenvoorziening in het kader van passend onderwijs