AdRemke
 

AdRemke adviseert en begeleidt scholen bij het ontwikkelen en realiseren van passend onderwijs voor kinderen met een handicap of een beperking. Dit gebeurt op drie niveaus binnen de school: kind-, leerkracht- en schoolniveau. Daarnaast ondersteunt AdRemke bij de invoering van passend onderwijs binnen samenwerkingsverbanden.

Passend onderwijs maakt het in onze stellige visie mogelijk dat een kind met een beperking of handicap een reguliere school in de buurt kan bezoeken. AdRemke gelooft in de kracht van thuisnabij-onderwijs voor álle kinderen in de wijk. Welk signaal geef je immers af aan kinderen wanneer het ‘kind van om de hoek’ met een busje naar een andere, speciale school wordt gebracht? De integratie van een gehandicapt kind met zijn of haar buurtgenootjes is de garantie voor een natuurlijke ontwikkeling. Je hoeft kleuters namelijk niet te leren hoe ze moeten omgaan met een kind dat anders functioneert. Dat doen ze van nature. En wij moeten zorgen dat ze die gave niet verleren, want jong geleerd is immers oud gedaan.

Om echt passend onderwijs te kunnen realiseren zijn specifieke vaardigheden van alle direct betrokkenen en een passende onderwijsstructuur noodzakelijk. Alle kinderen profiteren hiervan. Het gehandicapte of beperkte kind vaart hier wel bij, de klasgenoten groeien op met het besef dat niet iedereen hetzelfde is. AdRemke adviseert en ondersteunt hierin.