mijn ervaring
 

Na drie jaar als ergotherapeut en daarna drie jaar als leerkracht te hebben gewerkt, vond ik in 2004 de perfecte combinatie van die twee in de baan als ambulant begeleider en speciale leerkracht op het clusteroverstijgend expertisecentrum (REC) Gewoon Anders in Almere.

Ik begeleidde trajecten en werkte met kinderen vanuit Cluster 2 (ernstige spraak- en taal moeilijkheden, schisis), Cluster 3 (cerebrale parese, reuma, ziekte van Ehlers Danlos, ZML, syndroom van Down, epilepsie) en Cluster 4 (ADHD, ASS, PDD-Nos, Syndroom van Asperger, hechtingsstoornis, ODD, NLD). De focus lag aan de ene kant op de begeleiding van de ontwikkeling van de leerling  en aan de andere op het trainen van leerkrachten en teams op handicapspecifiek gebied.

Om toekomstige collega’s handvatten te geven, te motiveren en enthousiastmeren kinderen met een handicap of beperking aangepast regulier onderwijs te kunnen bieden, gaf ik colleges op PABO’s en de opleiding voor Orthopedagogiek (UVA).

In de praktijk heb ik mogen ervaren dat niet alleen het kind met de handicap profiteert van onderwijs op een reguliere school, met tastbare resultaten op korte termijn, maar dat daarnaast ook de klas- en zelfs schoolgenoten tal van vaardigheden leren die niet in bestaande methodes worden aangeboden.

De laatste jaren staan de REC’s en de scholen onder de immense druk van de voortdurende veranderingen in regelgeving van de overheid en verstrekkende bezuinigingsmaatregelen. In januari 2011 startte ik AdRemke, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik met mijn eigen bedrijf met grotere slagkracht en efficiëntie kan werken aan de integratie van gehandicapte leerlingen op reguliere scholen. Dat is gebleken, het is beter voor hen en voor de maatschappij. En, niet te vergeten, goedkoper dan speciaal onderwijs.

Die integratie is de missie waar ik voor sta.

Remke Reuvekamp